Arsen Solakoğlu

Has Hırdavat – Harun Solakoğlu

Has Hırdavat
Otomotiv Sanayine Bağlantı
Elemanlarında ithal eden
Lider Kuruluş
35. Yıl

Has Hırdavat
1984 yılında Harun Solakoğlu
tarafından Kuruldu.
Şuanda Arsen Solakoğlu
tarafından işletilmektedir.

Adres : Perpa Ticaret Merkezi B Blok
Kat:4-5 No: 135 Şişli/İstanbul
E-posta :hashirdavat@hashirdavat.com
http://www.hashirdavat.com
Telefon :(0212) 220 41 46

Hakkımızda

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

HAS HIRDAVAT AİLESİ OLARAK

Hizmet sürecimizde ortaya çıkan çevre boyutlarını ve iş güvenliğini tehdit eden unsurları belirleyip çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini kontrol altında tutarak, bu etkileri olabildiğince azaltmak için gerekli teknolojiyi kullanırız, çevresel etkilerimizin ve iş güvenliği iyileştirilmesi konusundaki eksikliklerin sürekli açısından şirketimizin faaliyetlerini kapsayan tüm yasa ve yönetmeliklere uyar ve ilgili yayınları takip ederiz.

Çevre kültürünün oluşturulması bakımından doğal kaynakların kullanımı, enerji tüketimi ve firmamızda diğer çevresel unsurları ve iş güvenliği konuları hakkında çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini taahhüt ederiz. Denetimler ve gözlemler sonucu belirlenen aksaklıkların giderilmesini, çevre yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz.

Sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle hareket ederek gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak temel amacımızdır. Herhangi bir nedenden dolayı sağlığa zarar verebilecek durumlardan korunmak, daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde önlemlerimizi almayı taahhüt ediyoruz.

Harun SOLAKOĞLU Genel Müdür

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İSG POLİTİKAMIZ

HAS HIRDAVAT-HARUN SOLAKOĞLU olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. HAS HIRDAVAT ‘ın faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, “sağlığını koru, işini koru” sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Bu doğrultuda;

– İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

– İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

– İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

– Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

– HAS HIRDAVAT İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,

– Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,

– Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

HAS HIRDAVAT ‘da alınacak her karar ve oluşturulacak her stratejide, Entegre Kalite Yönetimi prensiplerine bağlı kalarak, şirketimizin pazar payını, rekabet gücünü, kalite güvenilirliğini ve karlılığını, yapılacak sürekli iyileştirme çalışmaları ile arttırmak temel prensibimizdir.

Müşteri Odaklılık

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kaynaklarımızı verimli şekilde kullanarak müşterilerimize yüksek kalitede, düşük maliyetli ve tam zamanında hizmet sunacak, Müşteri Odaklı hizmet felsefesini şirket genelinde yapılandırmak ve yaygınlaştırmak,

Entegre Kalite Yönetimi

Çalışanlarımıza, hedeflerimizin gerçekleştirilmesini mümkün kılacak ortam ve fırsatları sağlayarak onların fikirlerini paylaşmak, verilecek eğitimlerle yeterliliklerini geliştirmek, tüm çalışanlarımızın yaptıkları işi ilk seferde ve doğru olarak yapmalarını sağlamak ve şirketimizde Entegre Kalite Yönetimi’ ni uygulamak

Sürekli İyileşme ve Gelişme

‘’Sürekli İyileşme ve Gelişme ile Sürekli Başarı’’ sloganımızdan yola çıkarak, şirket Kalite Yönetim Sistemimizi, Proseslerimizi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek, verimlilikte en yüksek değerlere ulaşmak,

Karşılıklı Fayda İlişkisi

Prensiplerimiz doğrultusunda bize hizmet verecek tedarikçilerimiz ile uzun vadeli iyi ilişkiler kurmak, sözleşmelere uygun hareket etmek, Tedarikçilerimiz- Şirketimiz- Müşterilerimiz arasında işbirliğine dayalı sağlam bir zincir oluşturmak,

Kalite Politikamızı tüm personelimize aktararak herkes tarafından anlaşılmasını ve politikaya uygun çalışılmasını sağlayacağız.

ÜRÜNLERİMİZ